I forbindelse med rapporten School WASH assessment report som blir offentliggjort i dag kommer det frem at staten trenger US$ 36,8 millioner for å forbedre det sanitære behovet på 4 000 offentlige skoler i Malawi.

Pengene skulle vært brukt til å bygge 37 000 toaletter, 8 000 håndvaskstasjoner og 1 000 vannbrønner. Malawi har 5 600 offentlige barneskoler med en elevmasse på 3,6 millioner barn. Det er altså over 70 prosent av offentlige barneskoler som har ikke ordentlig sanitære fasiliteter. Dette har ført til et høyt frafall av jenter på barneskolen, i tillegg til høy smittefare for vannbærende sykdomer. Rapporten hevder også at bare 81% av skolene bruker en beskyttet vannkilde, kun 23% har akseptable sanitære fasiliteter og et håreisende 4 % av skolene har håndvaskstasjoner med såpe.

Et toalett underveis. Fra Lusako school.

Kilde: The Nation, Malawisk nyhetsavis, 16.03.2010