Tidligere har de private og offentlige skolene i Malawi hatt ulike skoleår. I år skal det endres på. Det betyr at skoleåret blir oppstykket, kortere for noen, lengre for andre. Barna på Katelera primary er noen av de som får et kortere skoleår. For de som går i åttende klasse og som skal ta sine avsluttende eksamener betyr det mindre tid å lese på. Mange av barna bor flere kilometer unna skolen, det blir mørkt i halv seks tiden og de færreste har råd til lamper.

For å løse dette problemet har noen skoler bestemt seg for at barna skal kunne sove på skolen. På denne måten kan de lese og studere sammen og få mer ut av de lyse timene av døgnet.

I slike hytter sover elvene. Lokalsamfunnet går også sammen om å sørge for at elevene har nok mat å spise da de ikke har mulighet til å bli forsørget av familien under stuideukene.