Som jeg har forklart tidligere er min viktiste arbeidsoppgave mens jeg er i Malawi å utvikle en oversikt over alle organisasjoner som jobber innenfor utdanning. Siden jeg allerede har over 250 navn på listen min allerede fant vi ut at en database var den lureste måten å lagre all informasjonen på. Jeg har aldri laget en database før, og den eneste programmeringen jeg har vært borti var på NHH for 3 år siden, første semester. Men med access help, online tutorials og en hjelpsom venn i IT avdelingen kommer man langt. Slik ser forøvrig skjermen min ut for tiden!