For noen måneder siden besøkte jeg en barnehage og da sang blant annet barna for oss. Mange av sangene kunne man kjenne igjen fra norske barnesanger, som hode-skulder-kne-og-tå, mens andre var nye. Blant annet sangen «Down with Satan, up with Jesus» ville du nok ikke hørt norske barnestemmer synge!

Barna var overraskende koordinerte i begynnelsen…

Men det skle dessverre ut etterhvert…