På fredag ble et nytt medlem i FN familien «født». UN Women er et resultat av mange års lobbyvirksomhet, ressurser og hele fire andre organisasjoner:
– UN Development Fund for Women (UNIFEM)
– The Division for the Advancement of Women (DAW)
– The Office of the Special Adviser on Gender Issues
– The UN International Research and Training Institute for the Advancement of Women (UN-INSTRAW).

UN Women skal forhåpentligvis være fungerende fra januar neste år og skal i utgangspunktet ha et årlig budsjett på 500 millioner USD. 

«By bringing together four parts of the UN system dedicated to women’s issues, Member States have created a much stronger voice for women and for gender equality at the global level,» sa Secretary-General Ban Ki Moon på fredag.


Forhåpentligvis vil UN Women initiativet gjøre det lettere for jenter å gå på skole. Ikke alle er like heldige som disse tre fire fra Mchuchu skole i Lilongwe.