I følge en ny UNICEF rapport er det et økende problem at barn blir beskyldt for heksekunst i Afrika. Spesielt er gutter fra 8 til 14 år som er utsatt. Beskyldninger kan ende med at guttene blir mishandlet, torturert eller i verste fall drept. Det at barn blir beskyldt er en nyere utvikling, tidligere var det nesten utelukkende kvinner og eldre som var utsatt. Les mer om rapporten her (BBC side).

Jeg har ikke hørt om noen slike episoder i Malawi der barn har blitt utsatt, men generelt er det en stor tro på det overnaturlige her. At en kvinne fødte en stein(!), for eksempel, fikk store nyhetsoppslag for bare en kort stundt tilbake.