Mnjolo skole i Lilongwe har fått støtte fra UNICEF i form av bygninger, skolemateriell og opplæring av lærere. Blant annet blir lærene trent i å bruke lokale ressurser i undervisningen for å gjøre det enklere for elevene å henge med. Her viser en av lærerne fram maiskolber som de brukte i matteundervisningen. De fleste barna hadde ikke noe begrep om tall, men maiskolber er de kjent med. Her hadde klassen en time i multiplikasjonstabellen, nærmere bestemt 3x.

Reklamer