I går ved det velkomstlunsj for Pawan, BEYD sin nye avdelingssjef og avskjedslunsj for Emmi og meg. Emmi har vært en del av UNICEF Malawi i 3,5 år og skal videre til Uganda neste måned. I går var også en stor dag i forhold til den jobben jeg har gjort her nede. Databasen jeg har jobbet med er ferdig og i går presenterte vi den for en utvalgt gruppe mennesker fra Ministry of Education, diverse Civil Society partners og andre støttespillere. Møtet var svært vellykket og prosjektet går nå inn i en prøvefase på 3 måneder. Det blir spennende å følge utviklingen!

Dette er BEYD avdelingen (minus Patrick og Beatrice som begge er på monitoring turer). Fra venstre Daisuke, Ken, Stan, Pawan, meg, Emmie, Panji, Clara og Una (Emmies datter).