I går ved det velkomstlunsj for Pawan, BEYD sin nye avdelingssjef og avskjedslunsj for Emmi og meg. Emmi har vært en del av UNICEF Malawi i 3,5 år og skal videre til Uganda neste måned. I går var også en stor dag i forhold til den jobben jeg har gjort her nede. Databasen jeg har jobbet med er ferdig og i går presenterte vi den for en utvalgt gruppe mennesker fra Ministry of Education, diverse Civil Society partners og andre støttespillere. Møtet var svært vellykket og prosjektet går nå inn i en prøvefase på 3 måneder. Det blir spennende å følge utviklingen!

Dette er BEYD avdelingen (minus Patrick og Beatrice som begge er på monitoring turer). Fra venstre Daisuke, Ken, Stan, Pawan, meg, Emmie, Panji, Clara og Una (Emmies datter).

Reklamer